KF8L-KungFu8-上海芯旺微电子技术有限公司
KF8L 首页 > 产品展示 > KungFu8 > KF8L
型号 FLASH RAM BEE OSE A/D Timer PWM OP CMP UART Touch LCD RTC PIN DataSheet
KF8L22Z20QP 10K 2064 256 16M 6x12bit 5 1 1 3 2 N 4x17 Y LQFP-32 下载
KF8L22Z20QS 10K 2064 256 16M 6x12bit 5 1+1E 1 4 2 N 4x32 Y LQFP-48 下载
KF8L22Z20QT 10K 2064 256 16M 9x12bit 5 1+1E 1 4 2 N 8x40 Y LQFP-64 下载
KF8L22Z20SN 10K 2064 256 16M 6x12bit 5 1 1 3 1 N 4x15 Y SOIC-28 下载
KF8L23Z20QS 10K 2064 256 16M 6x12bit 5 1+1E 1 4 2 16 4x32 Y LQFP-48 下载
KF8L23Z20QT 10K 2064 256 16M 9x12bit 5 1+1E 1 4 2 24 8x40 Y LQPF-64 下载
首页 | 公司信息 | 新闻资讯 | 产品中心 | 应用中心 | 技术支持 | 开发工具 | 论坛中心 | 联系我们
版权所有 © 2009-2013 上海芯旺微电子技术有限公司 沪ICP备12042701号